Als energiedeskundige type A ben ik uw expert-partner voor het opmaken van uw energieprestatiecertificaat (EPC) van te huur of te koop gestelde residentiële woningen en/of appartementen.

Vanaf 1 november 2008 heeft u immers voor de verkoop van uw vastgoed een energieprestatiecertificaat nodig. Vanaf 1 januari 2009 werd dit ook ingevoerd voor de verhuur van woningen, appartementen, … Voortaan zullen verkopers/verhuurders dit certificaat moeten voorleggen aan kandidaat kopers/huurders zodat de energetische prestaties van de woning onmiddellijk duidelijk zijn.

Wij garanderen u een niet alleen een snelle service maar staan onder meer ook in voor een actieve individuele begeleiding. Dit wil zeggen dat wij niet alleen het administratieve doolhof voor u doorlopen maar u ook adviseren bij het optimaliseren van uw gebouw op energetisch vlak indien gewenst.

Ook voor al uw elektrische keuringen en keuringen stookolietank kan u bij ons terecht, en dit alles aan zeer scherpe prijzen!

Voor inlichtingen of een offerte kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren via het contactformulier. U kan ook telefoneren op volgend nummer: 0477/29.82.35.

Energiedeskundige

EPC-attest

Energieprestatiecertificaat?

Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die adviezen zijn adviserend en sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd worden. Enkel erkende energiedeskundigen type A mogen zo'n EPC opmaken. Hij ondertekent het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.
Bij verhuur wordt het certificaat overhandigd aan de verhuurder en krijgt de huurder een kopij. Bij verkoop van de woning wordt het energieprestatiecertificaat overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Wanneer u uw woning of appartement verhuurt zonder EPC dan riskeert u een boete tot €5000!

Het energieprestatiecertificaat van bestaande woongebouwen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio …
Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een energieprestatiecertificaat opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel.
Een EPC is niet nodig bij woningen die op geen enkele manier worden verwarmd en bij onbewoonbaar verklaarde woningen. Ook bij woningen die recent werden gebouwd en die dus reeds over een EPC bij bouw beschikken is geen nieuw EPC nodig. De volledige lijst van de woningen die onder het toepassingsgebied vallen vindt u op de website van http://www.energiesparen.be.

Tip: Wanneer aanpassingen zijn gebeurd aan de woning moet geen nieuw certificaat opgesteld worden zolang het andere nog geldig is. Maar indien maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld door het vervangen van enkel glas door isolerend glas, het aanbrengen van dakisolatie, het plaatsen van zonnepanelen, … kunt u er als eigenaar baat bij hebben om een nieuw EPC-attest te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven dat zich vertaalt in een betere verkoop- of verhuurprijs!

De inspectie?

Zodra u uw bestelling geplaatst heeft, contacteren wij u binnen de 24 uur om een afspraak te maken om de woning te inspecteren. Dit kan overdag, 's avonds én tijdens het weekend.

U hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn. Met immobiliënkantoren en notarissen kunnen we afspraken maken om de sleutels af te halen en terug te bezorgen op kantoor.

Het EPC-attest van een woning wordt opgemaakt op basis van vaststellingen tijdens de inspectie en volgens de werkwijze vastgeld in het inspectieprotocol. Echter mag ook gebruik gemaakt worden van bewijsstukken waarover de eigenaar in vele gevallen beschikt. Bijvoorbeeld documenten over de aanwezigheid van isolatie, bepaalde materialen, toestellen,...

Op het ogenblik van het plaatsbezoek en voor de individuele inspectie plaatsvindt, dienen de eventuele bewijsstukken echter aanwezig te zijn waarna deze op de aanstiplijst worden aangeduid en ondertekend.

Met andere woorden, hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe nauwkeuriger het energieprestatiecertificaat kan opgemaakt worden en hoe beter de energiescore zal zijn.

Hoe lang blijft een EPC geldig?

Het EPC blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC opgemaakt worden.

Hoe verloopt de betaling?

Nadat u de offerte heeft goedgekeurd en nadat de inspectie van de woning in kwestie heeft plaatsgevonden zal u het proefcertificaat samen met de factuur ontvangen. Van zodra de factuur voldaan is wordt het geldige EPC-attest naar u toegestuurd.


Keuring Elektrische installatie bij verkoop van een woning

Elektrische installatie Bij verkoop van een woning waarvan de elektrische installatie of een deel daarvan dateert van vóór 1 oktober 1981 is het verplicht een elektrische keuring uit te voeren. De verkoper moet sinds 1 juli 2008 reeds bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst een keuringsattest kunnen voorleggen. Ook wanneer het beschikbaar keuringsattest ouder is dan 25 jaar of wanneer er wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht, moet de keuring opnieuw worden uitgevoerd.

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie heeft tot doel de veiligheid van personen en behoud van goederen te garanderen, en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

In geval van een verkoop van een woning is het de verkoper die de keuring moet aanvragen en de kosten hiervoor moet dragen. Bij een positieve controle wordt dit vermeld in de akte. Bij een negatieve controle moeten de opmerkingen binnen de 18 maanden na verkoop in orde gebracht worden door de koper en moet een herkeuring aangevraagd worden.

Het keuringsverlsag is 25 jaar geldig en is volledig digitaal opgemaakt in tegenstelling tot andere keuringsorganismes waar men met onduidelijke handgeschreven documenten werkt. Indien er effectief een inbreuk aanwezig is, wordt de aard van de inbreuk vermeld, met verwijzing naar het desbetreffende artikel in het AREI.

Tot slot kan u voor de keuring van fotovoltaïsche installaties en/of nieuwbouw tevens bij ons terecht!

Keuring stookolietank

De keuring van de stookolietank heeft als doel de kans op bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden. Elke gekeurde tankinstallatie beschikt over een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat.

Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank is het ten stelligste aan te raden een geldig conformiteitsattest te verschaffen aan de koper. De notaris zal er steeds op aandringen om een geldig attest te voorzien zodat de verkoper in orde is met de geldende milieuwetgeving. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sanctionering.

De keuring van een stookolietank is verplicht vóór het eerste gebruik ervan en moet daarna op periodieke basis gebeuren. Hoe vaak uw tank moet worden gekeurd, hangt af van verschillende factoren zoals het materiaal van de buitenwand, de inhoud en de manier van plaatsing (ondergronds of bovengronds). De controle van een ondergrondse tank moet om de 5 jaar herhaald worden. Voor een bovengrondse tank die al eerder gekeurd is, moet er geen herkeuring meer uitgevoerd worden.

Voor de volledige reglementering en meer informatie kan u steeds terecht op www.informazout.be.