In 2019 werd in het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet gestemd dat het actieplan asbestafbouw van de Vlaamse regering vervat. Dit actieplan omvat onder andere het invoeren van een verplichte asbestinventaris.

Dat betekent dat er bij de verkoop van woningen, garages of loodsen van het bouwjaar 2000 of eerder een informatieverplichting bestaat aan de hand van een asbestinventarisattest. Deze verplichting gaat wel pas in op een datum die de Vlaamse Regering nog zal bepalen.

Keuring Privé Riolering

Riolering

Asbestattest bij verkoop

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen en heeft als doel Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken.Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig voor staalname. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het standaard inspectieprotocol van de OVAM. Het inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestinventarisattest. Hij rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af.

Timing

De regels rond het standaard inspectieprotocol, de certificatie, de opvolging ervan en de retributies zijn nog in ontwikkeling. In het voorjaar 2022 zal de timing van de invoering van het asbestattest gekend zijn.

Quid Deronne Vastgoeddiensten?

In 2021 heeft zaakvoerder Alexandre Deronne reeds verschillende vooropleidingen gevolgd zoals ‘Asbestherkenning’,‘Asbest Praktijk’ en ‘Asbestinventarisatie’. Normaliter staat in het voorjaar 2022 de verplichte OVAM-opleiding op het programma met aansluitend het examen. Indien dan geslaagd voor het examen 'asbestdeskundige inventarisatie' kan een een certificaat/erkenning bekomen worden en kunnen we vervolgens voor U aan de slag.